ZT

                        公司动态|Activity News

                        中天员工生日福利

                        2016/6/17 14:47:14
                                                                                                          晒福利罗,近期有6位员工是寿星哦,他们是谁呢?
                                                                                                                   6月:是蒋志悦,张文伟。
                                                                                                                   7月:王学琴,吴荣生,庄浩
                                                                                                                   8月:王金华 

                        中天员工生日福利
                        下一个:
                        ADD: 江苏省昆山市庆丰西路669号中天大厦12楼  TEL: 086-0512-57391888  FAX:086-0512-57391111  E-mail:mandyhuang@www.eastststudios.com
                        全民彩票官网正版